Main

Неща от живота, предадени без предубеждение, както са били.

Не правете на другите това, което не искате да правят на вас!